wine p13פקק ואקום לבקבוקי יין – לשמירה על טריות המשקה.

הכניסו את הפקק לפיית הבקבוק, לחצו מספר פעמים על חלקו העליון והשאירו את היין בואקום בתוך הבקבוק.

ניתן לסובב את הפקק כך שיוצג היום בחודש בו סגרתם עם הפקק.

slicer652