שקיות לפחי אשפה SIMPLEHUMAN

can.ht34        can.ht35

סוג

שקית

קוד

פריט

מס' שקיות

בחבילה

מתאים

לנפח פח

מחיר

צרכן

מחיר

מבצע

T

CW0216

40 3 ל' 49 ש.ח.

41 ש.ח.

A

CW0160 30 4.5 ל' 35 ש.ח.

30 ש.ח.

B

CW0161 30 6 ל' 35 ש.ח.

30 ש.ח.

C

CW0162 20 10 ל' 49 ש.ח. 41 ש.ח.
R CW0201 3*20 10 ל' 129 ש.ח.

110 ש.ח.

E

CW0164 20 20 ל' 49 ש.ח. 41 ש.ח.
F CW0165 20 25 ל' 49 ש.ח.

41 ש.ח.

G

CW0166 3*20 30 ל' 159 ש.ח. 135 ש.ח.

H

CW0168 3*20 35 – 30 ל' 159 ש.ח.

135 ש.ח.

J CW0169 3*20 30 – 40 ל' 159 ש.ח.

135 ש.ח.

K

CW0171 3*20 35 – 45 ל' 185 ש.ח. 157 ש.ח.
M CW0173 3*20 45 ל' 185 ש.ח.

157 ש.ח.

N

CW0174 3*20 45 – 50 ל' 199 ש.ח. 169 ש.ח.
P CW0175 3*20 50 – 60 ל' 199 ש.ח.

169 ש.ח.

Q

CW0176 3*20 50 – 65 ל' 209 ש.ח.

177 ש.ח.