עשויה אלומיניום  לאפייה מקצועית של פיצה
למאפיות, למוסדות, למסעדות ולבית הפרטי

slicer565


רשת לאפיית פיצה

קוטר 25 ס”מ
slicer71

רשת לאפיית פיצה

קוטר 30 ס”מ
slicer71

רשת לאפיית פיצה

קוטר 35 ס”מ
slicer71

רשת לאפיית פיצה

קוטר 38 ס”מ
slicer71

רשת לאפיית פיצה

קוטר 40 ס”מ
slicer71

רשת לאפיית פיצה

קוטר 45 ס”מ
slicer71