logo simplehuman 44
can.ht34
שקיות לפחי אשפה
SimpleHuman – ארה”ב
logo simplehuman 44
can.ht59
פחי אשפה
SimpleHuman – ארה”ב
logo simplehuman 44
simplehuman cw1637 3
פחי אשפה קטנים
SimpleHuman
– ארה”ב


פחי אשפה לארון המטבח, השירותים או המשרד
HAILO – תוצרת גרמניה


פחי אשפה מחולקים למיחזור
HAILO – תוצרת גרמניהפחי אשפה למטבח ולמשרד
25 ליטר
HAILO – תוצרת גרמניה


פחי אשפה למטבח ולמשרד
18 ליטר
HAILO – תוצרת גרמניה

פח אשפה  3 ליטר לשירותים למקלחת ולמשרד
HAILO – תוצרת גרמניה