פותחן שימורים מגנט
slicer1371
דגם E930043
שוויץ

slicer1385המגנט בקצה מרים ומושך את המכסה בצורה מאובטחת.
פותח פחיות שימורים בקלות מבלי לגעת בקצוות חדים.
הפותחן מתחבר למכסה הפחית לפתיחה ללא כל מאמץ.

slicer71

מחיר 118 ש.ח.