מכסים לסירי קורנינג

מכסה זכוכית לסירי קורנינג

עבור סיר 1 ליטר, 1.5 ליטר


מכסה זכוכית לסירי קורנינג

עבור סיר 2 ליטר, 3 ליטר

מכסה זכוכית לסירי קורנינג

עבור סיר 5 ליטר


מכסה פלסטיק לסירי קורנינג

עבור סיר 1 ליטר, 1.5 ליטר

25.00 ₪

slicer71


מכסה פלסטיק לסירי קורנינג

עבור סיר 2 ליטר, 3 ליטר

35.00 ₪

slicer71


מכסה פלסטיק לסירי קורנינג

עבור סיר 5 ליטר

54.00 ₪

slicer71


359.jpg