sharpener shtool 1תפקידו של ה – שטול (מוט השחזה) לרענן את הסכין. לנקות את להב הסכין מאריות מזון זעירות וממשברים מיקרוסקופים בלהב הנובעים מפעולת חיתוך שגרתית. מוט ההשחזה אינו הופך סכין קהה לחדה אלא מרענן את הלבה בלבד. השימוש במוט ההשחזה תכוף ואין בו כדי לפגוע בחוזן של שכבות הפלדה.

הוראות שימוש בהמשך…

berox.3sharpe2

מוט השחזה עגול BEROX

39.00 ₪


מוט השחזה (שטול) 30 ס”מ

מוט השחזה אובלי
sharpe38berox.3
אורך 30 ס”מ

מוט השחזה אובלי

BEROX

98.00 ₪

כיצד נשתמש במוט השחזה
2.
תנועות סיבוביות
מעלה – מטה
sharpener 50 1.
מציבים את המוט על
משטח עץ
מחזיקים את הסכין
בזוית 20-30 מעלות
4.
בתנועות סיבוביות
מעלה – מטה
3.
משחיזים את הסכין
באותה צורה וזווית
בצד החיצוני של הלהב