nudegl1הפשטות שבשקיפות

 

כוסות שתייה קלה

nudegl65nudegl644 כוסות גבוהות שתייה קלה Club
nudegl4
תורכיה
כוסות שתייה קלה
n64040
תכולה: 280 מ"ל
קוטר: 6.6 ס"מ
גובה: 13 ס"מ
מחיר צרכן לרביעיית כוסות: 129 ש.ח.

מחיר לרביעיה: 108 ש.ח.

slicer71כוסות שתייה קלה

nudegl674 כוסות גבוהות שתייה קלה Club
nudegl4
תורכיה
כוסות שתייה קלה
n64042
תכולה: 420 מ"ל
קוטר: 7.1 ס"מ
גובה: 15 ס"מ
מחיר צרכן לרביעיית כוסות: 139 ש.ח.

מחיר לרביעיה 116 ש.ח.

slicer71


כוסות גבוהות שתייה קלה

nudegl74nudegl14 כוסות גבוהות שתייה קלה Highlands
nudegl4
תורכיה
כוסות גבוהות שתייה קלה
n64144
תכולה: 340 מ"ל
קוטר: 6.9 ס"מ
גובה: 18 ס"מ
מחיר צרכן לרביעיית כוסות: 159 ש.ח.
slicer71

מחיר לרביעיה: 119 ש.ח.


כוסות גבוהות שתייה קלה

nudegl78nudegl774 כוסות גבוהות שתייה קלה Hemingway
nudegl4
תורכיה
כוסות גבוהות שתייה קלה
n68003
תכולה: 310 מ"ל
קוטר: 7.5 ס"מ
גובה: 15.5 ס"מ
מחיר צרכן לרביעיית כוסות: 139 ש.ח.
slicer71

מחיר לרביעיה: 106 ש.ח.