nudegl1הפשטות שבשקיפות

כוסות יין

nudegl5nudegl32 כוסות יין Terroir
nudegl4

תורכיה
כוסות יין
n66095
תכולה: 670 מ”ל
קוטר: 7.5 ס”מ
גובה: 23 ס”מ
מחיר צרכן לזוג כוסות: 99 ש.ח.

 

זוג כוסות יין Terroir 

תכולה 670 מ”ל

דגם n66095

slicer71

כוסות יין

nudegl10nudegl92 כוסות יין Terroir
nudegl4
תורכיה
כוסות יין
n66097
תכולה: 360 מ”ל
קוטר: 6.7 ס”מ
גובה: 20.6 ס”מ
מחיר צרכן לזוג כוסות: 99 ש.ח.

 

 

זוג כוסות יין Terroir
תכולה 360 מ”ל

דגם n66097

slicer71


כוסות שמפניה

nudegl13nudegl122 כוסות שמפניה Terroir
nudegl4
תורכיה
כוסות שמפניה
n66098
תכולה: 310 מ”ל
קוטר: 5.4 ס”מ
גובה: 25.5 ס”מ
מחיר צרכן לזוג כוסות: 99 ש.ח.

 

 

2 כוסות שמפניה Terroir 

תכולה 310 מ”ל

דגם n66098

slicer71

 


כוסות בורדו

nudegl17nudegl162 כוסות בורדו Vintage
nudegl4
תורכיה
כוסות בורדו
n66125
תכולה: 600 מ”ל
קוטר: 7 ס”מ
גובה: 24 ס”מ
מחיר צרכן לזוג כוסות: 99 ש.ח.

 

 

2 כוסות בורדו Vintage 

תכולה 600 מ”ל

דגם n66125

slicer71

כוסות יין רוזה

nudegl27nudegl262 כוסות יין רוזה Vintage
nudegl4
תורכיה
כוסות יין רוזה
n66113
תכולה: 320 מ”ל
קוטר: 5.7 ס”מ
גובה: 22 ס”מ
מחיר צרכן לזוג כוסות: 99 ש.ח

2 כוסות בורגונדי Vintage
תכולה 725 מ”ל

דגם n66127

slicer71nudegl21כוסות גראפה

nudegl29nudegl282 כוסות גראפה Vintage
nudegl4
תורכיה
כוסות גראפה
n66111
תכולה: 110 מ”ל
קוטר: 5.7 ס”מ
גובה: 21 ס”מ
מחיר צרכן לזוג כוסות: 99 ש.ח.

2 כוסות גראפה Vintage
תכולה 110 מ”ל

דגם n66111

slicer71nudegl23


כוסות מרטיני

nudegl302 כוסות מרטיני Vintage
nudegl4
תורכיה
כוסות מרטיני
n66114
תכולה: 290 מ”ל
קוטר: 12.2 ס”מ
גובה: 18.5 ס”מ
מחיר צרכן לזוג כוסות: 99 ש.ח.

2 כוסות מרטיני Vintage
תכולה 290 מ”ל

דגם n66114

slicer71nudegl31כוסות קוניאק

nudegl322 כוסות קוניאק Vintage
nudegl4
תורכיה
כוסות קוניאק
n66123
תכולה: 500 מ”ל
קוטר: 6.8 ס”מ
גובה: 13.2 ס”מ
מחיר צרכן לזוג כוסות: 99 ש.ח.

2 כוסות קוניאק Vintage 

תכולה 500 מ”ל

דגם n66123

slicer71

 

כוסות שוט – וויסקי

nudegl49nudegl484 כוסות שוט Finesse
nudegl4
תורכיה
כוסות שוט – וויסקי
n64008
תכולה: 60 מ”ל
קוטר: 3.9 ס”מ
גובה: 7 ס”מ
מחיר צרכן לרביעיית כוסות: 99 ש.ח.

4 כוסות שוט Finesse 

תכולה 60 מ”ל

דגם n64008

slicer71

 

כוסות וויסקי

nudegl534 כוסות וויסקי Finesse
nudegl4
תורכיה
כוסות וויסקי
n64010
תכולה: 390 מ”ל
קוטר: 8.8 ס”מ
גובה: 8.2 ס”מ
מחיר צרכן לרביעיית כוסות: 139 ש.ח.

4 כוסות וויסקי Finesse 

תכולה 390 מ”ל

דגם n64010

slicer71


 

כוסות וויסקי

nudegl61

4 כוסות וויסקי Club
nudegl4
תורכיה
nudegl62כוסות וויסקי
n64039
תכולה: 250 מ”ל
קוטר: 7.9 ס”מ
גובה: 8.6 ס”מ
מחיר צרכן לרביעיית כוסות: 159 ש.ח.

4 כוסות וויסקי Club 

תכולה 250 מ”ל

דגם n64039

slicer71


כוסות יין בורדו

nudegl684 כוסות יין בורדו  Pure
nudegl4
תורכיה
כוסות יין בורדו
n64025
תכולה: 610 מ”ל
קוטר: 7.2 ס”מ
גובה: 12 ס”מ
מחיר צרכן לרביעיית כוסות: 139 ש.ח.

4 כוסות יין בורדו Pure 

תכולה 610 מ”ל

דגם n64025

slicer71כוסות יין לבן

nudegl71nudegl704 כוסות יין לבן  Pure
nudegl4
תורכיה
כוסות יין לבן
n64090
תכולה: 370 מ”ל
קוטר: 6.3 ס”מ
גובה: 10.5 ס”מ
מחיר צרכן לרביעיית כוסות: 119 ש.ח.

4 כוסות יין לבן Pure
תכולה 370 מ”ל

דגם n64090

slicer71כוסות וויסקי

nudegl76nudegl754 כוסות וויסקי Hemingway
nudegl4
תורכיה
כוסות וויסקי
n68002
תכולה: 330 מ”ל
קוטר: 9.7 ס”מ
גובה: 9.1 ס”מ
מחיר צרכן לרביעיית כוסות: 159 ש.ח.

4 כוסות וויסקי Hemingway
תכולה 330 מ”ל

דגם n68002

slicer71